Maggie Wine’s Garden and Restaurant.

ร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ แต่เน้นไวน์รสชาดต่างๆมากมายให้เลือกลิ้มลองสำหรับท่านที่นิยมชมชอบการดื่มไวน์. สนใจจองโต๊ะได้ที่โทร. 094 554 0888 น้องอัง(เจ้าของร้าน) หรือ คุณโรส โทร.089 164 7667.ผู้จัดการร้านค่ะ. Maggie Wine’s Garden and Restaurant.